Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty

prow logo 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W dniu 22 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Małdyty na dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty".
Projekt realizowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  1. Nr umowy:  00021-6929-UM1400001/09
  2. Data złożenia wniosku:  22.06.2009
  3. Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej: 10
  4. Wartość ogólna projektu: 1 155 861,64 PLN
  5. Kwota dofinansowania:   698 555,00 PLN