Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna pracownia aktywności w Małdytach"

"Gumisiowy Zjazd Dorosłych i Niedorosłych" - piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach"
          Dnia 17.07.2010 w Gumniskach Wielkich odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu "Lokalnej Pracowni Aktywności w Małdytach" i nie tylko , ponieważ na to spotkanie zaprosiliśmy również mieszkańców tej wsi. Spotkanie to wypracowane zostało podczas zajęć pod nazwą "Planowanie działań na rzecz lokalnej społeczności". Uczestnicy  LPA wybrali tą miejscowość, ponieważ jak stwierdzili, jest to miejscowość po byłym PGR, w której nie ma świetlicy, brakuje również działań skierowanych do mieszkańców, w szczególności do dzieci i młodzieży, które podczas wakacji nie maja żadnego zajęcia w związku z tym "błąkają się z kąta w kąt". To spotkanie dało okazje do  aktywnego zagospodarowania czasu wolnego  oraz urozmaiciło  monotonne życie na wsi, przyczyniło się również do zwiększenia integracji zarówno mieszkańców, jak i uczestników LPA. Podczas spotkania zorganizowane zostały gry  i konkursy, które były okazja do świetnej zabawy. Mieszkańcy wsi wspólnie przygotowali plac do zorganizowania pikniku, poczęstunek, grilla oraz wieczorne ognisko. Zorganizowanie pikniku integracyjnego zainspirowało mieszkańców do podejmowania kolejnych takich działań, co przyczyni się również do zwiększenia ich aktywności społecznej. Bardzo ważnym elementem było również pozyskanie partnera, jakim była Rada Sołecka w Gumniskach wielkich, która również aktywnie włączyła się do realizacji zadnia. Projekt "Lokalnej Pracowni aktywności w Małdytach" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu 'Lokalna pracownia aktywności w Małdytach'Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu 'Lokalna pracownia aktywności w Małdytach'Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu 'Lokalna pracownia aktywności w Małdytach'Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu 'Lokalna pracownia aktywności w Małdytach'Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu 'Lokalna pracownia aktywności w Małdytach'