OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko Mazurskiego

   Wojewoda                                                          IGR.II.70450-0607-12/09
              Warmińsko-Mazurski                                                 Olsztyn, dnia 20.08.2010r
                   10-575 Olsztyn
Al.Marszałaka Józefa Piłsudskiego 7/9 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 19 lipca 20010r. została zmieniona decyzji Nr 01/10 z dnia 6 stycznia 2010 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn" w zakresie objęcia decyzją dodatkowych robót budowlanych:
- przebudowy kabli SRK na czas budowy obiektu WK-5,
- przebudowy linii kablowej na obiekcie WK-5,
- przebudowy linii kablowej na obiekcie WK-9.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 129 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek od 07:30-15:30) Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

źródło niniejszej publikacji - obwieszczenie Wojewody wywieszone do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pod adresem:
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3434&Itemid=145

Imieniny

Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 8
Wczoraj 83
Tydzień 276
Miesiąc 8
Wszystkich 159537