OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE LEŚNICA

Wójt Gminy Małdyty na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 2147 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 )

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty, położonej w obrębie Leśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/2 o pow. 0,05 ha. – tereny zabudowane B – 0,05 ha. opisanej KW nr EL2O/00013817/4 przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Czynsz wywoławczy wynosi 50,00 zł. w stosunku rocznym, wadium 10,00 zł., minimalne postąpienie   5,00zł.  Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej powyżej w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Małdyty, konto nr  20 8843 0003 0020 00222000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2017 r.  Umowa na czas określony do dnia  31 grudnia 2018 r. zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości, zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Czynsz płatny będzie w terminie do dnia 15 września każdego roku począwszy od 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10 bądź na konto Urzędu Gminy Małdyty nr 06 8843 0003 0020 0022 2000 0041 Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponosił będzie dzierżawca. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium zostanie wliczone na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.  Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5,  Tel. 897586124 wew. 38.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectwa Leśnica  w dniach 22.03 – 20.04.2017 r.

Sprawę prowadzi Czesław Myc, Tel. 897586124, wew. 38

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 43
Wczoraj 82
Tydzień 415
Miesiąc 1815
Wszystkich 89206