Wieści z gminy

DOTACJE NA INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH

DOTACJE NA INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

 

Hodowcy trzody chlewnej:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zaprasza na spotkanie szkoleniowe związane z aktualną sytuacja epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, które odbędzie się w sali Ratusza w Morągu ( 2 piętro ) Plac Jana Pawła II 1, dnia 21.07.2017 r.

Początek spotkania o godz. 10:00.

Tematyka szkolenia:

1. Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.

2. Charakterystyka choroby i jej przebiegw stadzie.

3. Drogi szerzenia się choroby.

4. Zapobieganie zawleczeniu choroby do stada - bioasekuracja w gospodarstwie.

5. Współdziałanie hodowców z Inspekcją Weterynaryjną i lekarzami weterynarii wolnej praktyki.

6. Podstawowe wymagania prawne w obrocie trzodą chlewną i produktami pochodzenia zwierzęcego.

BADANIA PROFILAKTYCZNE 2017

BADANIA PROFILAKTYCZNE 2017

DYŻUR KONSULTANTA MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DYŻUR KONSULTANTA MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KAMPANIA "ZDROWE LATO"

KAMPANIA

"KU ZDROWEJ I AKTYWNEJ STAROŚCI"

Szanowni Państwo,

W imieniu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie – realizatorów zadania pn. „Ku zdrowej i aktywnej starości”, chciałabym zaprezentować Państwu broszurę edukacyjną promującą zdrowe i aktywne starzenie się, która powstała w ramach projektu.

Broszura zawiera zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego zdrowia, w tym m.in. aktywności fizycznej, higienicznego trybu życia, diety oraz inteligencji emocjonalnej. Powinna ona dostarczyć czytelnikom porad i praktycznych wskazówek, których stosowanie przyczyni się do lepszego samopoczucia i sprawności, zmniejszając ryzyko ciężkich chorób i urazów w wieku późnej dorosłości.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z broszurą

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura zdrowe starzenie.pdf)Broszura zdrowe starzenie.pdf[ ]1039 kB

LIST PREZESA KRUS

LIST PREZESA KRUS

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

ZMIANA PRZEPISÓW WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Małdyty informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Zgodnie z nowymi przepisami zgłoszenia Wójtowi Gminy będzie wymagało każde planowane usunięcie drzewa ( drzew ) z nieruchomości nieleśnych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne ) stanowiących własność osób fizycznych – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,  

 - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,                                        

  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

      Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Pracownik Urzędu Gminy - w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin zgłaszanych drzew.  Po dokonaniu oględzin ( w terminie 14 dni ) Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa ( drzew ).  Wójt Gminy może wydać ( przed upływem tego terminu ) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.                                                                         Usunięcie drzew/a może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy ( w terminie 14 dni od dnia oględzin ) nie wniesie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznawany będzie dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Dlatego aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew/a na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od dnia oględzin jaka została podjęta decyzja, gdyż może się zdarzyć, że gmina wysłała list z decyzją w sprawie sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milczącą zgodę i wytnie drzewo, a to będzie skutkowało naliczeniem kary za nielegalne usunięcie drzewa.

         Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Zezwolenie Wójta Gminy Małdyty na usunięcie drzew z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:   - stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  - stanowi własność inna niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek administracyjnych i innych.

Nie wymagają zgłoszenia ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

 - drzewa o obwodach pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,                                       

  - drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,                                                                                                                                                              - krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,                                                                                                                   

- krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,                                                

- drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania      rolniczego,                                                                                                                                                         

Strona 5 z 57

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 4
Wczoraj 58
Tydzień 62
Miesiąc 1502
Wszystkich 65308