Wieści z gminy

Podpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

2

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisywanie umów z beneficjentami  realizującymi operacje zakwalifikowane do współfinansowania w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wójt Gminy Antoni Smolak oraz Izabela Baczkowska – Skarbnik gminy Małdyty, podpisali z Jackiem Protasem – Marszałkiem Województwa,  umowę na realizację zadania p.n  „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie”. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna sieciowa grawitacyjna i tłoczna, kanalizacja sanitarna – przyłącza, oraz 3 przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym. Po zrealizowaniu inwestycji praktycznie cała miejscowość Dobrocin będzie skanalizowana.

Wartość kosztorysowa robót przed przetargiem wynosi: 2 256 850,63 zł

Kwota dofinansowania z PROW wynosi: 1 213 952

 Opracował: Roman Giziński

Podpisanie umowy na kanalizację w DobrociniePodpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

Konkurs "Przyjazna Wieś"- edycja 2012 rozstrzygnięty.

3

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Małdytach wśród laureatów regionalnej edycji konkursu „Przyjazna Wieś w 2012 roku.

W corocznej edycji konkursów organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, Gmina Małdyty zajęła 2-gie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii „infrastruktura techniczna".
Kapituła Konkursu oceniając każdy projekt brała w szczególności pod uwagę:
1) pomysłowość, modelowość i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik.
2) funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu inwestycji.
3) użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4) wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
5) wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.
6) partnerstwo przy realizacji.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsce była pamiątkowa statuetka oraz telewizor 40 calowy.

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wójt Gminy Małdyty odebrał z rąk Marszałka Województwa Jacka Protasa pamiątkową statuetkę.

 Opracował: Roman Giziński

 Konkurs  Konkurs  Konkurs  Konkurs  Konkurs  Konkurs

Ogłoszenie-Nabór na wolne stanowiska pracy.

Zarząd Związku Gmin  "Czyste Środowisko" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie - nabor 5 osob.pdf)ogloszenie - nabor 5 osob.pdf[ ]64 kB

Światełko do nieba

 IMG 0122  Uczestnicy ,, Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „ oraz młodzi animatorzy – grupa tańca z ogniem miała przyjemność uczestniczyć w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku . Zostaliśmy poproszeni przez organizatora o przygotowanie układu tańca z ogniem do utworu zespołu,, Feel „ - ,,Jak anioła głos „ podczas Światełka do Nieba .

Występ był ogromnym przeżyciem dla młodzieży , która poczuła również ogromną satysfakcję z możliwości włączenia się we wspaniałą charytatywną imprezę , której założeniem w tym roku jest zakup sprzętu medycznego służącego najmłodszym chorym dzieciom oraz seniorom . Podczas występu panowała bardzo miła i ciepła atmosfera , zostaliśmy zaproszeni również na scenę podczas koncertu Piotra Kupichy . Była to również okazja do poznania innych artystów , min. zespołu ,,Lemon „ , wspólnych zdjęć oraz autografów .

Światełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do nieba
Mamy nadzieję , że takich występów będzie więcej , tym bardziej , iż grupa jest bardzo zmotywowana i nadal kontynuuje i doskonali taniec z ogniem .

Tekst opracowała Ewa Samojedna

Meldunek - zmiany od 2013 roku

Meldunek - zmiany od 2013 roku

            Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.


Ułatwienia te zostały zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1407).
Zgodnie z nowymi przepisami od 01.01.2013 r. nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.
Formalności meldunkowych będzie można dokonać w urzędzie również przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Kadr : osobiście w pokoju nr 7, telefonicznie (89) 758 61 24 w . 35 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiana numeru konta bankowego.

ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana nr konta  bankowego, na które należy przekazywać :

 - podatki i opłaty lokalne ( m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych , podatek od psów),

 - opłatę skarbową ,

 - opłatę eksploatacyjną .

 Nr  konta:  06 8843 0003 0020 0022 2000 0041

w Morąsko-Zalewskim Banku Spółdzielczym w Zalewie Oddział w Małdytach

Projekt " Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej ".


IMG 0335Dobiegł końca projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Małdytach  pod nazwą ,, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „ . Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego - ,, Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „ , współfinansowany ze środków Gminy Małdyty . W ramach realizacji zadania młodzież z okolicznych miejscowości z terenu Gminy Małdyty miała możliwość uczestnictwa w zajęciach tańca z ogniem , gry na bębnach afrykańskich , wycieczce do Kaczego Bagna – miejsca inicjatyw pozytywnych  oraz inicjatywie lokalnej . Projekt realizowany był po raz drugi w Gminie Małdyty i po raz kolejny  cieszył się dużym  zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników .Zajęcia  prowadzone były przez młodych animatorów - uczestników ,, Szkoły Młodych Animatorów „ projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu . Zajęcia odbywały się w małej popegerowskiej miejscowości – Gumniska Wielkie , gdzie do niedawna brakowało miejsca na poprowadzenie warsztatów , czy też innych inicjatyw . W tym roku dzięki funduszowi sołeckiemu , pomocy firmy STRABAK oraz bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców , w tym również młodzieży - uczestników ,, Młodzieżowego Klubu Integracji „ powstał plac na którym znajduje się kącik zabaw dla dzieci oraz wiata rekreacyjna . W wyniku prowadzonych zajęć powstała grupa tańca z ogniem , która miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas otwarcia ,, Centrum Rekreacji i Sportu w Małdytach „ , na festynie w Kisielicach oraz podczas kilku inicjatyw w Gumniskach Wielkich . Dzięki środkom finansowym z Gminy Małdyty młodzież ma możliwość kontynuowania  i rozwijania swoich  umiejętności  , ponieważ w ramach projektu zakupiony został sprzęt do tańca z ogniem – pojki , bębny . Podczas wycieczki do Kaczego Bagna – miejsca inicjatyw pozytywnych młodzież uczestniczyła w warsztatach pieczenia chleba , chodzenia na szczudłach oraz łuczniczych . Był również czas na wspólne ognisko , opowieści o historii tego miejsca oraz osób z nim związanych . Uczestnicy projektu mieli również możliwość sprawdzenia  swoich możliwości jako animatorzy , organizatorzy inicjatywy lokalnej , jaką był ,, Festyn Integracyjny „ w Gumniskach Wielkich , ich zadaniem było przygotowanie gier , zabaw i konkursów  zarówno dla dzieci , jak i dorosłych . Festyn realizowany był w partnerstwie z Radą Sołecką , wszyscy doskonale się bawili oprócz konkursów , gier i zabaw z nagrodami był poczęstunek , paczki dla dzieci , grill, ognisko , a wieczorem wspólna zabawa przy karaoke , nie zabrakło również pokazu tańca z ogniem . Oprócz działań założonych w projekcie uczestnicy oraz młodzi animatorzy , którzy mimo zakończonych zajęć ciągle nas odwiedzali z własnej inicjatywy zorganizowali wspólne nocowanie pod namiotami połączone z grą terenową i tańcem z ogniem . Kolejnym zdaniem wynikającym z ich inicjatywy było ,, Hallowen” podczas którego przebrane postacie krążyły po wsi zbierając słodkości , przygotowane były również ciasteczka , słodycze oraz ognisko z kiełbaskami . Realizacja projektu pokazała , że nawet w takiej małej miejscowości , gdzie nie ma świetlicy można aktynie , twórczo i wesoło spędzić czas wolny , a przy okazji ożywić uśpione środowisko w popegerowskiej wsi.

 

Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt

 

 

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Małdyty.

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 19.12.2012 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty.

 

Projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?".

Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele! 

Strona 82 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 11
Wczoraj 83
Tydzień 279
Miesiąc 11
Wszystkich 159540