Jubileusze

Jubileusz pożycia małżeńskiego.

Już tradycją stało się, że w połowie roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Małdytach  organizowana jest uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego.

Diamentowe i Złote Gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Obecność Jubilatów dowodzi, że dochowali oni, wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.

W dniu 18.06.2014 r. w obecności Sekretarza Gminy Małdyty Stanisławy Domańskiej, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Hulak i Kierownika USC w Małdytach Moniki Kaca, pięć par z gminy Małdyty obchodziło Złote Gody, dwie zaś Diamentowe Gody.

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego :

 1. 1.Marianna i Kazimierz Bystrek z Budwit,
 2. 2.Łucja i Kazimierz Czachorowscy z Wielkiego Dworu,
 3. 3.Deonizja i Stanisław Pałczyńscy z Małdyt,
 4. 4.Anna i Wacław Stypińscy z Linek,
 5. 5.Monika i Stanisław Zieleznik z

Pary obchodzące jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego :

1. Gertruda i Leon Kleba z Klonowego Dworu,

2. Marianna i Alfons Król z Jarnołtówka.

Taka wytrwałość z pewnością zasługuje na uznanie, dlatego też podczas uroczystości poza symbolicznym medalem Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne kwiaty i prezenty.

Minęło 50, lub też 60 lat od chwili kiedy Jubilaci połączyli  swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieli sobie słowo „tak” i włożyli  obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymali. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyli się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z życia Jubilatów wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską.

Jubilaci dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej.

Jubilaci są ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. W dobie groźby narastającej degradacji podstawowej instytucji jaką jest małżeństwo, dbanie o stałość rodziny staje się nie lada wyzwaniem. Tym bardziej Jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dają młodemu pokoleniu szczerze powtarzając formułę przysięgi małżeńskiej – „w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy”.

Podczas wręczania medali, dyplomów, prezentów i kwiatów, Jubilaci nie potrafili ukryć wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, a rodziny do składania gratulacji swoim najbliższym.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (DSCN3742.jpg)DSCN3742.jpg[ ]233 kB
Pobierz plik (DSCN3744.jpg)DSCN3744.jpg[ ]230 kB
Pobierz plik (DSCN3745.jpg)DSCN3745.jpg[ ]231 kB
Pobierz plik (DSCN3746.jpg)DSCN3746.jpg[ ]229 kB
Pobierz plik (DSCN3756.jpg)DSCN3756.jpg[ ]235 kB
Pobierz plik (DSCN3762.jpg)DSCN3762.jpg[ ]239 kB
Pobierz plik (DSCN3766.jpg)DSCN3766.jpg[ ]229 kB
Pobierz plik (DSCN3791.jpg)DSCN3791.jpg[ ]239 kB
Pobierz plik (DSCN3797.jpg)DSCN3797.jpg[ ]231 kB
Pobierz plik (DSCN3799.jpg)DSCN3799.jpg[ ]233 kB
Pobierz plik (DSCN3800.jpg)DSCN3800.jpg[ ]235 kB
Pobierz plik (DSCN3801.jpg)DSCN3801.jpg[ ]235 kB
Pobierz plik (DSCN3802.jpg)DSCN3802.jpg[ ]234 kB
Pobierz plik (DSCN3803.jpg)DSCN3803.jpg[ ]235 kB
Pobierz plik (DSCN3807.jpg)DSCN3807.jpg[ ]229 kB
Pobierz plik (DSCN3811.jpg)DSCN3811.jpg[ ]228 kB

Złote Gody

DSCN0981Po raz kolejny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Małdytach została zorganizowana uroczystość Złotych Godów.

Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.

W dniu 01.07.2013 r. w obecności Wójta Gminy Małdyty Antoniego Smolak, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Hulak i Inspektora ds. USC Moniki Kaca, cztery pary z gminy Małdyty zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego :

 1. 1.Aldona i Jan Graczyk z Zajezierza,
 2. 2.Maria i Edward Partyka z Zalesia,
 3. 3.Stanisław i Stanisława Pleszkun z Sambrodu,
 4. 4.Ewelina i Piotr Szczecińscy z Małdyt.

 

      Taka wytrwałość z pewnością zasługuje na uznanie, dlatego też podczas uroczystości poza symbolicznym medalem Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne kwiaty i prezenty.

Jubilaci są ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. W dobie groźby narastającej degradacji podstawowej instytucji jaką jest małżeństwo, dbanie o stałość rodziny staje się nie lada wyzwaniem. Tym bardziej Jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dają młodemu pokoleniu szczerze powtarzając formułę przysięgi małżeńskiej – „w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy".

Mamy tutaj przykład, że można żyć w zgodzie, nawet przez tak wiele lat. Wspólne życie polega na wzajemnych ustępstwach, wybaczaniu, ale podstawą udanego małżeństwa jest miłość.

Podczas wręczania medali, dyplomów, prezentów i kwiatów, Jubilaci nie potrafili ukryć wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, a rodziny do składania gratulacji swoim najbliższym.

Jedynie niewielka część zawieranych małżeństw doczeka Złotych Godów, dlatego jest to niezwykłe święto i trzeba nadać mu odpowiednią rangę. Z urzędu występujemy do Prezydenta o przyznanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci są informowani listem gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta  RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują oficjalne zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Małdytach. Podczas uroczystości wręczane są odznaczenia, dyplomy, drobne upominki, składane gratulacje oraz wznoszone toasty. Jest to ceremonia bardzo uroczysta, mogą w niej uczestniczyć członkowie i znajomi rodziny jubilatów.

W tym roku, osiem par z terenu gminy Małdyty obchodzi jubileusz Złotych Godów. W dniu 01.07.2013 r. swoje medale i prezenty odebrały cztery pary, a kolejna uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się 24.07.2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Małdytach.

Złote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote Gody

 

Jubileusz 100-lecia


DSCN0500W dniu 20 marca 2013 r. , setne urodziny

 obchodziła Pani CECYLIA SKOWORNEK z Dobrocina,

najstarsza mieszkanka naszej gminy

     W tym wyjątkowym dniu Dostojna Jubilatka wraz z rodziną przybyła do Urzędu Stanu Cywilnego w Małdytach, gdzie przedstawiciele władz samorządowych : Wójt Gminy Antoni Smolak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Zofia Hulak i Inspektor ds. USC Monika Kaca złożyli Jubilatce gratulacje i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata, wręczyli piękne kwiaty i okolicznościowy dyplom. Przekazano także prezent ufundowany przez Władze Gminy oraz list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

   Wszyscy przyłączamy się do życzeń, życzymy wszystkiego co dobre i jeszcze wielu lat życia w zdrowiu, spokoju w gronie najbliższych oraz samych szczęśliwych dni.

     W setną rocznicę urodzin składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, dużo wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych najbliższych Pani sercu osób. „Bardzo się cieszymy z tego, że możemy razem z Panią wspólnie cieszyć się z osiągnięcia tak wspaniałego wieku” - powiedział Antoni Smolak - Wójt Gminy .

Życzmy więc zacnej Jubilatce, jej bliskim i sobie, aby radość z życia towarzyszyła nam jak najdłużej i już nie sto, ale dwieście lat!! 

Jubileusz 100-leciaJubileusz 100-leciaJubileusz 100-leciaJubileusz 100-lecia

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

07.12.2012. 070W dniu 7 grudnia 2012r. w sali USC jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par.

W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina jubilatów.

         Wójt Gminy p. Antoni Smolak w asyście kier. GOPS p. Zofii Hulak oraz inspektora USC p. Moniki Kaca dokonał aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt złożył serdeczne życzenia. Życzył m.in. dużo zdrowia, cierpliwości i wzajemnego szacunku. Podziękował za wychowanie dzieci, za ich troskę, za cierpienia, łzy oraz chwile radości . Były kwiaty, prezenty i gratulacje.  

     Jubilaci ze wzruszeniem wspominali przeżyte chwile.

      Jubileusz obchodziły pary małżeńskie:

 1. Boszko Anna i Tadeusz
 2. Ciupa Helena i Kazimierz
 3. Hrywniak Barbara i Mirosław
 4. Józefczak Zofia i Czesław
 5. Kulik Barbara i Stefan
 6. Kulma Anna i Józef
 7. Pieroszczuk Maria i Zenon
 8. Ruśniak Irena i Michał
 9. Stańczak Stanisława i Jan
 10. Stolarczyk Danuta i Józef

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
 

 

60-lecie małżeństwa Państwa Kazimiery i Mariana Kwapisz

Kwapisz1W dniu 24 marca 2011 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Małdytach odbyła się uroczystość „Diamentowych Godów’ obchodzonych dla uhonorowania zgodnego i przykładnego 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Kazimiery i Mariana Kwapisz zamieszkałych w Małdytach. W uroczystości jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowanym w USC w Małdytach oprócz Jubilatów i ich rodziny ( dzieci, wnuczęta)uczestniczyli : Wójt Antoni Smolak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach Pani Zofia Hulak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Małdytach Monika Kaca. Obchody rocznicy "Diamentowych Godów" to wyjątkowa uroczystość. 60-lecie trwałego, szczęśliwego pożycia małżeńskiego to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób. Wy drodzy Jubilaci jesteście dziś wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. Idąc razem okazali się silniejsi od wszystkich życiowych przeciwności. Szanownym Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne. Były serdeczne życzenia i upominki od władz samorządowych. Całość dopełniały kwiaty. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć toastu wzniesionego lampką szampana. Uroczystość przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze. Ten szczególny dzień był nie tylko okazją do wspomnień, ale także okazją do przyjęcia gorących życzeń: zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych chwil: "Szanowni Jubilaci niech w Waszej wspólnej drodze nie opuszcza Was zdrowie, szczęście i wszelka pomyślność w gronie najbliższych.Życzymy Wam abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć." 

Diamentowym Jubilatom Państwu Kazimierze i Marianowi Kwapisz, życzymy dalszych szczęśliwych lat pełnych zdrowia i spokoju.

Czytaj więcej: 60-lecie małżeństwa Państwa Kazimiery i Mariana Kwapisz

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Reginy i Henryka Kaczkan

SSA44099W dniu 17.09.2011r. Państwo Regina i Henryk Kaczkan obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina i znajomi jubilatów. Wspólnie przeżyte 50 lat to niezwykły symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Małdyty Antoni Smolak w towarzystwie Kierownika GOPS w Małdytach Pani Zofii Hulak i Kierownika USC w Małdytach Pani Moniki Kaca. Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci oraz przybyli goście świętowali uroczystość przy dźwiękach muzyki wspominając miłe chwile sprzed lat.

 

Czytaj więcej: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Reginy i Henryka Kaczkan

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

DSCN8944Tradycyjnie, jak co roku obchodzimy w naszej gminie Uroczystość Złotych Godów - jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.  Za  zgodność  pożycia   małżeńskiego,   za  trud  pracy  i   wyrzeczeń   dla dobra   swych   rodzin założonych przed pół   wiekiem,  za   wychowanie    dzieci, za cierpienia, za łzy, za radości, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali  odznaczeni  przez  Prezydenta  RP   medalami. W naszej gminie Jubileusz obchodzi 14 par małżeńskich, w uroczystości wręczenia medali w m-cu styczniu uczestniczyły 4 pary, w lutym – 5 par, w marcu odbędą się kolejne uroczystości. Spotkania odbywają się w sympatycznej atmosferze. W tak ważnej chwili nie brakuje gorących życzeń, pamiątkowych dyplomów, kwiatów i prezentów. Po części oficjalnej przedstawiciele władz oraz rodziny jubilatów tradycyjnie wznoszą toast i śpiewają „Sto lat” dostojnym Jubilatom. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich i małych. Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Dziś dziękując wam za to, wyrażamy swój podziw i uznanie, i życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat – życzy gościom Wójt Gminy Małdyty, Sekretarz Gminy,kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej: Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubilaci

W miesiącu lipcu 2009 roku dwie pary małżeńskie tj. Państwo Aleksandra i Jan Klocek z Jarnołtowa oraz Państwo  Jadwiga i Marian Sławińscy z Gumnisk Małych, obchodziły 50 -lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji otrzymali „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP".  Wójt z pracownikami USC i GOPS   odwiedził Jubilatów,   składając im życzenia .   Kwiaty i prezenty były miłym akcentem tej uroczystości. Było sympatycznie,  miło i wspominkowo .   Gratulujemy i życzymy 200 lat życia w dobrym zdrowiu , miłości , szacunku od najbliższych, przyjaciół i sąsiadów.

Setne urodziny Pani Rozalii Kozik

kozik1Dnia 24 stycznia 2008r. w Linkach gmina Małdyty odbyła się niecodzienna uroczystość. Setną rocznicę urodzin obchodziła nestorka swego rodu Pani Rozalia Kozik – popularnie zwana „Babcią Kozikową”.
W uroczystości uczestniczyła delegacja mieszkańców Linek, delegacje samorządowe (gminne i powiatowe). Życzeniom i gratulacjom nie było końca. Za pośrednictwem Wójta Gminy gratulacje Pani Rozalii złożył Premier RP –  Pan Donald Tusk. Pani Rozalia dziękowała wszystkim serdecznie i życzyła jednego – aby każdy mógł w zdrowiu i szczęściu przeżyć tyle lat co Ona.


Życzymy Pani Rozalii następnej „setki”.

 

Czytaj więcej: Setne urodziny Pani Rozalii Kozik

Szukaj w serwisie